Deadline för Storrisberget

Ravundingar!
Fredag sista april 2021 är deadline för att skicka in frågor och synpunkter till Jämtvind och Wind Sweden angående samrådet för Storrrisberget. Skicka in i tid.
Din röst ska höras, och det är din förbannade skyldighet att som berörd i närområdet göra dig hörd i saken om du har frågor eller synpunkter.
Samrådspresentationen, -underlaget, kartor, fotomontage et c hittar du här:
Är det nåt du inte förstår – fråga och utkräv svar.
Är det något du ifrågasätter – fråga och påtala.
Är det något du motsätter dig – påtala.
Finns det något du vet om fåglar eller övrigt djurliv de har ’missat’ – påtala.
Finns det något du vet om växtlivet de har ’missat’ – påtala.
Tror du att det här kan komma att påverka din boendemiljö eller livskvalitet på något sätt – påtala.
Tror du att det här kan komma att påverka din jakt, ditt naturfoto, ditt fiske, din bärplockning, din skoterkörning, din meditation, din hästridning, eller vad helst du nu gör på fritiden, på något sätt – påtala.
Ser du miljöpåverkan de inte tagit upp – påtala.
Ser du något de försöker sopa under mattan eller släta över – påtala.
Ser du att de far med osanning – påtala.
Ser du risker de inte har tagit upp – påtala.
Prata med dina grannar. Prata med din jaktledare. Prata med din byaförening. Se till att de är införstådda med vad som sker, och vilka konsekvenserna av en etablering kan bli. Få dem att stå upp och uttala sig. Du som driver turistnäring i någon form, hur riskerar det här påverka dig och din verksamhet?
Se till att vad som än händer, så har du förstått konsekvenserna av vad de försöker göra. Se till att du har stått rakryggad och gjort din åsikt hörd.
Håll det sakligt, och framför allt: Håll. God. Ton. Absolut inga som helst påhopp eller glåpord mot konsulterna, under några som helst omständigheter.
Minns att folket på Wind Sweden är människor, och de utför det arbete de blivit anlitade för.
Vi har diametralt motsatta åsikter i en rejäl hög med frågor, och det är ingen ursäkt för någon att bete sig svinaktigt. Håll god ton.
Dina skriftliga frågor och synpunkter på projektet Storriset, skickar du absolut senast nästa fredag – Valborgsmässoafton – till:
Linda Strandlund, Wind Sweden, på linda@wind-sweden.com
Dagen efter tänder vi vårdkasarna och rustar oss för fortsatt strid!
(Bilden är ett eget fotomontage, som illustrerar ungefär hur det kommer se ut i fjärran från utsiktsplattformen – och vridläktaren – vid Döda Fallet. Ett verk, och dess hinderbelysning, kommer att synas över bergen.)
 
 

Inlägget finns även på Facebook

FB