Debatt: Jämtland – en vindkraftsfabrik

LT

Insändaren förklarar att vindkraftsparkerna medför stora hälsorisker, för både människor och djur.

”Att bo vid eller i ett vindkraftsfabriksområde är hälsofarligt. Stora ljudstörningar leder till sömnstörningar vilket i sin tur leder till stora hälsoproblem.”

Kjell Ellert