Debatt: Vindkraften: S måste ställa sig på motståndarnas sida

LT

Socialdemokraterna måste lyssna på folket och ställa sig på motståndets sida i vindkraftsfrågan.

”S måste återknyta till sin folkrörelsetradition och här ställa sig på motståndets sida. Visa att man inte är ett toppstyrt parti utan ett parti som i första hand lyssnar neråt och försöker hitta lösningar.”

Socialdemokrat i Krokom