Insändare: I Ragunda är vi vana att ge – men aldrig få något tillbaka

LT

I Ragunda protesteras det mot vinkraftsparkerna.

”Vi har under årtionden offrat naturtillgångar utan återbäring.”

Folkrörelsen Låt Ragunda Leva! Linda Nilsson, Anne Östlin