Insändare: Politiker i Ragunda – se er omkring

LT

En glesbygdsförälder berättar om situationen i Ragunda och kampen för en bättre framtid. 

”Mina döttrar växer upp mellan kraftverk och kraftledningar som dygnet runt, året runt levererar el till södra Sverige.”

Låt Ragunda Leva!