Marcus Åsling svarar på läsarnas reaktioner

ÖP

Marcus Åsling svarar på läsarnas argument och menar att vindkraftsparkerna kommer att vara bra för kommunen.

”När en vindkraftpark är i drift brukar man räkna på ungefär en heltidssysselsättning för vart fjärde vindkraftverk.”

Marcus Åsling