Rennäring går före elproduktion i ny dom

P4 Jämtland

Mark och miljödomstolen avslår SCA Energys planer om att bygga en vindkraftpark vid Björnsjöbodarna i Bräcke och Ragunda.

”Miljöprövningsdelegationen sade i december 2018 nej till de ursprungliga planerna på 73 vindkraftverk i området, med hänvisning framförallt till att projektet alltför mycket skulle inkräkta på renskötseln i ett område som klassats som riksintresseområde för rennäringen.”

Michael Ragnarsson