Stopp för stor vindkraftpark i Bräcke och Ragunda – rennäringen går före

ÖP Mark- och miljödomstolen har avslagit SCA Energys planer på vindkraftparken Björnsjöbodarna på gränsen mellan Bräcke och Ragunda kommun.

”Men länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, fyra samebyar och Sametinget har ändå motsatt sig planerna. Därför säger nu mark- och miljödomstolen nej till SCA Energy och parken Björnsjöbodarna.”

Karin G Jonsson