Insändare: Politiker i Ragunda – se er omkring

LT En glesbygdsförälder berättar om situationen i Ragunda och kampen för en bättre framtid.  ”Mina döttrar växer upp mellan kraftverk och kraftledningar som dygnet runt, året runt levererar el till södra Sverige.” Låt Ragunda Leva!