Insändare: Kan det vara en tankevurpa?

LT

Vindkraften bör produceras närmare användarna för att minska energiförlusterna menar Rolf Nilsson.

”Att vattenkraft produceras här är logiskt, det är ju här älvarna av betydelse finns. Men vinden finns i hela landet, kanske mer söderut.”

Rolf Nilsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.